Zorg voor ouderen, direct en veilig contact, ook op afstand.

Nieuws over Prifora


P E R S B E R I C H T

Amstelveen, 24 mei 2024,

Zorg voor ouderen, direct en veilig contact, ook op afstand.

Nieuwe functies toegevoegd aan Prifora: o.a. 2e beheerder.

Deze maand zijn een aantal veel gevraagde nieuwe functies toegevoegd aan het Prifora Systeem, zoals aanstellen 2e beheerder, internet toegang via mobiel netwerk, Bluetooth verbinding voor geluid via BT speaker in basis station. Daarnaast is de Prifora applicatie en de iOS en Android mobiele Apps geoptimaliseerd voor een beter en efficiënter gebruik.


Het Prifora Systeem

Prifora richt zich op het digitaal organiseren en activeren van een privé netwerk voor met name ouderen. Met een eigen OS op een Home Station en met mobiele Apps wordt een veilige digitale omgeving gecreëerd. Prifora voorziet hiermee o.a. in video-, audio- en chatcommunicatie, verzending en presentatie van foto’s en video’s, het beheer van contacten en de agendering van afspraken. Dit alles in een digitaal veilige en beschermde privé omgeving van ouderen, mantelzorgers en zorgverleners.

Nieuwe functie: 2e Beheerder

Het Prifora Home Station kan nu ook op afstand worden beheerd door een 2e beheerder met de Prifora App, als de gebruiker van het Home Station daar behoefte aan heeft. Dit is met name belangrijk als een mantelzorger of zorgverlener, de bediening van het Home Station via de Priifora App op een smartphone kan overnemen als de zorgbehoevende ouder de bediening moeilijk vindt of daar niet meer toe in staat is.


Nieuwe functie: Mobiel Netwerk

Door het toevoegen van een sim kaart van een mobiel operator, kan het Home Station nu ook verbinding maken met het internet. Dat betekent dat naast de reeds beschikbare WiFi verbinding nu ook daar waar geen goede WiFi verbinding aanwezig is, toch een verbinding met internet mogelijk is.
Daarmee kan op elke locatie en onder alle omstandigheden verbinding met familie of naasten worden gegarandeerd. Dat is met name van belang in noodsituaties waar men direct contact wil hebben met mantelzorgers, zorgverleners of professionele medische diensten. Zie ook hiervoor de speciale functie van de Noodknop op de start pagina.


Nieuwe functie: Bluetooth verbinding

Als de gebruiker van het Home Station het geluid van bijvoorbeeld een videogesprek of af te spelen video’s graag beter wil horen dan is dat nu mogelijk. Door de nu beschikbare Bluetooth functie kan het geluid van het beeldscherm worden versterkt door verbinding te maken met de speakers in het basisstation.


Voor wie is Prifora?

Als senior wil je in de eigen vertrouwde omgeving van het leven blijven genieten. Prifora helpt daarbij door ieders netwerk van privé-contacten te organiseren en te activeren. Het met elkaar delen van leuke en bijzondere momenten en het makkelijk contact maken, zorgen ervoor dat ouderen worden gemotiveerd om sociaal actief te blijven, waardoor ook eenzaamheid kan verminderen. Als bezoek van familie of zorgverleners niet altijd even eenvoudig te organiseren is, voelt het netwerk vertrouwd en dichtbij.


Waarom veilig en privé?

Als senior wil je in de eigen vertrouwde omgeving van het leven blijven genieten. Prifora helpt daarbij door ieders netwerk van privé-contacten te organiseren en te activeren. Het met elkaar delen van leuke en bijzondere momenten en het makkelijk contact maken, zorgen ervoor dat ouderen worden gemotiveerd om sociaal actief te blijven, waardoor ook eenzaamheid kan verminderen. Als bezoek van familie of zorgverleners niet altijd even eenvoudig te organiseren is, voelt het netwerk vertrouwd en dichtbij.


Wanneer zijn de nieuwe functies beschikbaar?

Als senior wil je in de eigen vertrouwde omgeving van het leven blijven genieten. Prifora helpt daarbij door ieders netwerk van privé-contacten te organiseren en te activeren. Het met elkaar delen van leuke en bijzondere momenten en het makkelijk contact maken, zorgen ervoor dat ouderen worden gemotiveerd om sociaal actief te blijven, waardoor ook eenzaamheid kan verminderen. Als bezoek van familie of zorgverleners niet altijd even eenvoudig te organiseren is, voelt het netwerk vertrouwd en dichtbij.


Informatie voor pers en media:

Beeldmateriaal voor drukwerk of digitaal gebruik is per direct beschikbaar, als ook eventuele andere relevante informatie. U kunt dit zelf alvast downloaden via deze link Prifora – Pers, welke u ook vindt in de voettekst van onze website, maar wij sturen u de informatie ook graag toe. Voor een uitgebreide beschrijving van alle functies kijk naar de animatie video op de Prifora Website: Prifora animatie video


Over Prifora:

website: www.prifora.com
Contact: info@prifora.com

Prifora® is een geregistreerd handelsmerk van Innovu b.v. in Amstelveen

Over Innovu:

website: www.innovu.nl
Contact: info@innovu.nl
Tel. 020-453.9590
Innovu bv, Bouwerij 68, 1185 XX Amstelveen, Nederland.