Europese toezichthouders bezorgd over voorstel nieuw Privacy Shield

AG Connect, 2 maart 2023

De Europese Unie onderhandelt nog altijd over de opvolger van het in 2020 geklapte Privacy Shield, waarmee doorgifte van data van persoonsgegevens vanuit de Europese Unie naar de VS werd geregeld. Toezichthouders zijn bezorgd over de voorlopige resultaten.

Binnen de Europese Unie (EU) gelden strenge regels rondom gegevensbescherming, dankzij de AVG. Maar dergelijke regels zijn er in de VS niet, wat betekent dat de gegevensbescherming niet per se op hetzelfde niveau zit.

Met het Privacy Shield – dat in 2016 van kracht werd – moest gezorgd worden dat de data die vanuit de EU wordt doorgestuurd naar de VS toch goed beschermd waren. Totdat de rechter in juli 2020 besloot dat dit niet het geval was, waardoor Privacy Shield nietig werd verklaard. De nieuwe afspraken waarover de gesprekken nog gaande zijn wordt EU-U.S. Data Privacy Framework genoemd.

Positieve punten

Inmiddels zou een akkoord over het EU-US Data Privacy Framework dichtbij zijn. Er ligt een raamwerk met nieuwe afspraken, maar er is nog steeds geen definitieve klap op gegeven. De Europese privacy toezichthouders schrijven op de website van de European Data Protection Board (EDPB) dat er diverse positieve punten in het nieuwe raamwerk zijn te vinden. Deze hebben betrekking tot de noodzakelijkheid en proportionaliteit voor Amerikaanse inlichtingendiensten.

Daarnaast liggen er ook afspraken over een nieuw herstelmechanisme waarmee Europese inwoners bezwaren kunnen indienen wanneer zij vinden dat hun gegevensbescherming niet goed is gewaarborgd. Met het nieuwe mechanisme krijgt een onafhankelijk orgaan bevoegdheden om overtredingen inde VS tegen te gaan.

Zorgen en onduidelijkheden

De EDPB schrijft op de website dat er nog diverse onduidelijkheden in het raamwerk zitten zoals dat er nu ligt. De toezichthouder benoemt onder meer dat er nauwkeurige monitoring nodig is om te toetsen of de nieuwe principes voor gegevensbescherming wel worden toegepast. Ook is er te weinig duidelijkheid over tijdelijke bulkverzameling van data en de verdere verspreiding ervan.

De Europese toezichthouders uiten daarnaast bezorgdheid over het feit dat er in het nieuwe raamwerk geen toetsing nodig is van een autoriteit is die vooraf een onafhankelijk oordeel velt over dataverzameling van Europese inwoners. Ook missen de toezichthouders nog een systematische beoordeling door een onafhankelijke autoriteit over Amerikaanse dataverzameling in Europa.  


Bron: Europese toezichthouders bezorgd over voorstel nieuw Privacy Shield – AG Connect


Alle teksten, afbeeldingen, logo’s en andere informatie behoren aan de respectievelijke rechtmatige eigenaren en worden hier alleen getoond als informatie van derden ten behoeve van het informeren van consumenten. Via de vermelde links kunnen de bronnen van deze informatie worden bekeken en de rechtmatige eigenaren worden benaderd. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de informatie behoort aan de vermelde bronnen. Prifora neemt geen stelling of verantwoordelijkheid voor de getoonde informatie.